Избрахме белият цвят – цвета на лекотата, простора, светлината. С лекота да общуваме с Вас и да Ви дадем необятни възможности. Да бъдем истински и да търсим винаги идеала. Да дадем простор на въображението и мечтите си.

Златният цвят е цвят на искрящата светлина и нашия пламък да творим.
Цвета на непреходното и необятното, каквито са мечтите ни. Цвят на съвършенството, към което се стремим.

NCandles – изкуство с плам(ък)