Основни напътствия за безопасност:

 • Не оставяйте свещта, докато гори без надзор!
 • Не оставяйте свещта, докато гори в близост до деца и домашни любимци!
 • Не оставяйте горяща свещ в непосредствена близост до друга горяща свещ!
 • Не оставяйте свещта, докато гори в близост до отворен прозорец!

Как да се горят свещите безопасно:

 • Свещите горят добре в добре проветрено помещение.
 • Преди всяко палене на свещта се уверете, че фитилът е с дължина не повече от 1 см. Дългият фитил причинява неравномерно горене с висок пламък.
 • Не оставяйте свещта да гори повече от 3 часа, защото восъкът/парафинът омеква много и може да се разлее.
 • Избягвайте да палите свещи при преки вентилационни шахти или въздушни течения. С това ще предотвратите бързото или неравномерно изгаряне на свещта, както и прекомерното капене.
 • Използвайте свещник, със стабилна основа.

По време на горенето:

 • Никога не докосвайте или премествайте горяща свещ, тъй като восъка/парафина е втечнен и може да предизвика изгаряне, разливане и пожар.
 • Не изгаряйте свещта докрай. За безопасно се счита преустановяване горенето на свещта при остатък на фитила около 5 см. (за стандартните свещи), ако свещта е в съд – до около 1,5 см.
 • Не поставяйте горящи свещи една до друга. Разстоянието м-у тях трябва да е най-малко 10 см.
 • Гасете свещта, ако пламъкът стане твърде висок или трепти постоянно. Изгасете свещта отрежете фитила и се уверете, че в разстояние от 10 см. няма поставени предмети. Сега може да я запалите отново.
 • Не използвайте свещта като нощна светлина.
 • Бъдете много внимателни, със свещите по време на прекъсване на захранването, поради опасност от пожар.
 • Дръжте запалените свещи далеч от мебели, завеси, спално бельо, килими, книги, хартия, запалими декорации и т.н.
 • Свещите се държат на нивото на очите или по-високо, с това предпазвате децата и домашните любимци.

Гасене на свещи:

 • Препоръчваме да гасите свещите със специално направен за това уред.
 • Уверете се, че свещта е загасена напълно и фитила не изглежда нажежен, преди да излезете от стаята.

 

Почувствайте красотата и аромата на нашите свещи!

NCandles

(източник: NCandles & National Candles Association – USA)